Бүтээгдэхүүн

Шүлтлэг ус

Тэнцвэртэй хоололтын хэрэглээнд зориулан байгалийн цэвэршүүлсэн хужраар баяжуулж зөөлрүүлсэн эрүүл мэндийн ач холбогдолтой шүлтлэг ус

 

Эрдсийн агууламж (мг/л)

  • Гидрокарбонат 70-300
  • Кальцийн ион 20-70
  • Сульфат ион 10-80
  • Хлорын ион 5-35
  • Магнийн ион 2-18
  • Натри ион 7-70
  • Кали ион 7-70
  • pH 5.5-9.5