Бүтээгдэхүүн

Цэвэр ус

120 метрийн гүний усыг олон улсын стандартын дагуу цэвэршүүлэн усны үндсэн шинж чанарыг алдагдуулалгүйгээр эрдсийн агууламжийг хүний биед шаардлагатай түвшинд тэнцвэржүүлэн савлав.

Эрдсийн агууламж (мг/л)

  • Гидрокарбонат <100
  • Кальцийн ион <20
  • Сульфат ион <15
  • Хлорын ион <15
  • Магнийн ион <5
  • Натри ион <5
  • Кали ион <5
  • pH 5.5-9.5