Хүний нөөц

Хүний нөөцийн бодлого

Бид хүний нөөцийн уян хатан, оновчтой стратеги, хүний нөөцийн удирдлагыг цогцоор нь хэрэгжүүлэн ажиллахыг зорьдог. Тогтвор суурьшилтай сэтгэл ханамжтай хүний нөөцийг бий болгох үүднээс ажилтнуудаа сурган хөгжүүлэх, таатай ажиллах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, ажилтанд ээлтэй хөнгөлөлт хангамж тэтгэмжийн бодлогыг баримтлан ажиллаж байна.    

Тасралтгүй суралцах боломж

Ажилтнуудынхаа мэргэжлийн болон хувь хөгжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, дэлхийн чиг хандлагатай хөл нийлүүлэн тасралтгүй суралцаж, хөгжин мэдлэг чадвараа ахиулахыг бид дэмждэг.

 

 

 

Хөнгөлөлт, хангамж, тэтгэмж


БИД ХАМТДАА

Эм Жи Эл Акуа гэр бүл

Эм Жи Эл Акуа-гийн гэр бүлд нэгдсэнээр та Монгол Улсын хүнсний салбарын хөгжил, дэвшилд үнэтэй хувь нэмэр оруулахын зэрэгцээ хийж буй ажлаараа бахархан шинэ үеийн чадварлаг залуустай нэг баг болон манлайлан ажиллах боломжтой.

Байгууллагын соёл

Бид ажилтнууддаа эрүүл, аюулгүй ажлын байр, зөв байгууллагын соёл, өрсөлдөхүйц хөдөлмөрийн хөлс, өсөж хөгжих боломж, хуулийн дагуу хөдөлмөрөө шударгаар үнэлүүлэх таатай нөхцөлийг бүрдүүлж өгөхөд анхаарч ажилладаг.

Байгальд ээлтэй

Байгаль дэлхийдээ ээлтэй бизнесийн үйл ажиллагаа явуулахыг эрхэмлэж жил бүр мод тарих, тарьсан модоо арчлах арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулдаг.

Спортын өдөрлөг

Эм Жи Эл Акуачуудынхаа эрүүл идэвхтэй байдлыг дэмжих, найрсаг таатай уур амьсгалыг бүрдүүлэх зорилгоор спортын арга хэмжээг зохион байгуулж шилдгүүдээ тодруулдаг.

Сонгон шалгаруулах Үе шат

1

Анкетын шалгаруулалт

Анкетын ирүүлсэн ажил горилогч нарыг тавигдах шаардлагын дагуу шалгаруулна.

2

Анхан шатны ярилцлага

Анхан шатны ярилцлагаар ажил горилогчоос анкетны шаардлагатай мэдээллийг дэлгэрүүлэн ярилцаж дараагын шатанд тэнцэх эсхийг шийдвэрлэдэг.

3

Шалгалт

Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт боловсруулсан шалгалтыг ажил горилогчоос авна.

4

Сүүлийн шатны ярилцлага

Зарлагдсан ажлын байран дах хариуцсан шууд удирдлагатайгаа шийдвэрлэх уулзалт хийнэ.

5

Шийдвэр хүргүүлэх

Ажлын байранд тэнцсэн ажилтныг хариуцах шууд удирдлагатай холбон хөдөлмөрийн харилцааг үүсч дасан зохицох хөтөлбөрт хамруулна.